Chính sách đổi hàng

Điều Kiện Đổi Hàng:

Không áp dụng đổi hàng đối với các trường hợp:

Petty Brawee không hỗ trợ trả mẫu hoàn tiền trong bất kì trường hợp nào, mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ: