Chính sách đổi hàng

Điều Kiện Đổi Hàng:

  • Chấp nhận đổi sản phẩm do Petty Brawee giao nhầm màu, nhầm size, nhầm sản phẩm và lỗi từ nhà sản xuất bao gồm: hư khoá, hư móc cài, bung chỉ,…
  • Chỉ nhận đổi size sản phẩm khi còn tag sản phẩm, không hư hỏng, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng.
  • Có thể đổi mẫu, size, cho sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm có giá trị cao hơn sản phẩm đã mua.
  • Hỗ trợ đổi size trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm.
  • Chỉ hỗ trợ đổi hàng 1 lần duy nhất. 

Không áp dụng đổi hàng đối với các trường hợp:

  • Các sản phẩm khuyến mãi.
  • Quá 48h kể từ ngày nhận hàng.

Petty Brawee không hỗ trợ trả mẫu hoàn tiền trong bất kì trường hợp nào, mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ: